Guía para la personalización de los Servicios Sociales en Gipuzkoa. Elementos y recomendaciones para transitar hacia servicios más personalizados = Gipuzkoan Gizarte Zerbitzuak
pertsonalizatzeko gida. Zerbitzu pertsonalizatuago batzuetarantz jotzeko elementu eta gomendioak

SIIS - Servicio de Información e Investigación Social, Guía para la personalización de los Servicios Sociales en Gipuzkoa. Elementos y recomendaciones para transitar hacia servicios más personalizados = Gipuzkoan Gizarte Zerbitzuak pertsonalizatzeko gida. Zerbitzu pertsonalizatuago batzuetarantz jotzeko elementu eta gomendioak. Donostia-San Sebastián, Diputación Foral de Gipuzkoa - Gipuzkoako Foru Aldundia, 2021, 130 p. 128 or.

Dokumentua deskargatu Dokumentua euskaraz deskargatu

Hitz gakoak

Servicios sociales, Transición, Modelos, Intervención social, Atención individualizada, Concepto, Personas mayores, Dependencia, Discapacidad, Cuidador informal, Familia, Menores, Exclusión social, Derechos del usuario, Atención comunitaria, Descentralización, Organización y gestión, Coordinación administrativa, Ética, Responsabilidad profesional, Actividades profesionales, Calidad de la atención, Calidad de la atención, Beneficios, Efectos, Instrumentos técnicos, Fichas técnicas, Características servicio, Buenas prácticas, Recomendaciones, Manuales de procedimiento, Gipuzkoa, País Vasco, España

Laburpena

Gida honen helburua da pertsonalizazioaren inguruan gure inguruan garatzen ari diren ikuspegi eta paradigmetatik eratorritako kontzeptu-elementu komunak finkatzea – Pertsonarengan zentratutako plangintza, bizimodu independentearen eredua, pertsonarengan zentratutako arreta gerontologikoa, kalteak murriztera bideratutako ereduak... –, horien oinarriak, edukiak eta inplikazioak definitzea, horiek ezartzen laguntzen duten tresnak identifikatzea eta praktika oneko adibide batzuk deskribatzea.

Gida honen arrazoi nagusia, nolanahi ere, Gipuzkoako gizarte-zerbitzuen trantsizio-prozesuak posible egingo dituzten antolaketa-formulak garatzen laguntzea da, egungo egituratik arreta-eredu pertsonalizatuagoetara: komunitarioagoak, integratuagoak eta horiek erabiltzen dituzten pertsonen eskubideetan, aukeretan, beharretan, itxaropenetan eta balioetan zentratuagoak.