Mapa de iniciativas ante las soledades =  Bakardadeei aurre egiteko ekimen-mapa

Behatuz, Mapa de iniciativas ante las soledades = Bakardadeei aurre egiteko ekimen-mapa. Observatorio Vasco de Servicios Sociales - Gizarte Zerbitzuen Euskal Behatokia, 2024, online.

Dokumentua deskargatu

Hitz gakoak

Personas mayores, Soledad, Exclusión social, Programas, Intervención social, Detección, Prevención, Experiencias, País Vasco

Laburpena

Mapa honek, prebentzioaren, detekzioaren eta abordatzearen ardatzetatik abiatuta bakardadeei aurre egiteko EAEn garatu diren ekimenak biltzen ditu eta haiek ezagutzeko aukera eskaintzen du. Zehazki, jarduera-eremua edozein dela ere (tokikoa, lurraldekoa edo autonomikoa), honako irizpide hauetako bati gutxienez erantzuten dioten ekimenak jasotzen dira: 1. Helburu nagusia prebentzioa izatea eta bereziki, bakardade-egoerei dagokiona; 2. Bakardadeen eta/edo bakartze sozialeko prozesuen detekzioan eragitea, bai eta egoera horiek eragin ditzaketen arrisku-faktoreen detekzioan ere; 3. Bakardade-egoerei modu espezifikoan edo zeharkakoagoan heltzea, gizarte-ahultasuneko egoeretara edo arrisku-faktore posibleen inpaktua minimizatzera bideratutako ekintzen bidez.