Imprimir

Experiencias

Servicio nocturno de ayuda a domicilio

Ayuntamiento de Azpeitia Gipuzkoa Creado: 05 Sep 2019 Actualizado: 28 Oct 2019

Gaueko etxez etxeko zerbitzua gauerditik goizeko zazpiak arte prestatzen da, igande gauetik larunbata goiz arte. Gauero etxe bakoitzean gutxienez bisita bat izaten dute eta gehienez hiru. Egiten diren funtzioak higiene pertsonala eta gainbegiratzeari dagozkionak dira, besteak beste.

Personas beneficiarias

Zerbitzuaren onuradunak ondoko hauek izan daitezke:

  • 60 urtez gorakoak, beren autonomia pertsonalean zailtasunak dituztenak.
  • Autonomia pertsonalean desgaitasuna, zailtasunak dituztenak.
  • Adin txikikoei, beren familiak ezin dienean behar dituzten zaintza eta arreta eman.
  • Familia-taldeak edo pertsonak, karga gehiegi, gizarte egoera ezegonkorrak edota gaixotasun fisiko zein psikikoen ondorioz sortutako arazoak dituztenak.

Alcance

Urtean zehar 25 bat pertsona jasotzen dute zerbitzua, eta hilero 17, batez bestekoa. Urtetik urtera onuradunen kopurua handitzen ari da.

Aurrekontuari dagokionez, 48.950 eurokoa da urtero.

Información complementaria

Ayuntamiento de Azpeitia. Aprobación definitiva del reglamento municipal regulador del Servicio de Ayuda a Domicilio. Boletín Oficial de Gipuzkoa, nº 15, 23 de enero de 2019.