Inprimatu

Esperientziak

Etxerik gabeko pertsonak ostalaritza-sartzeko diru-laguntza programa (Otorduak II)

Donostiako Udala Gipuzkoa Sortuta: 2023 Aza 20 Eguneratuta: 2023 Aza 20

Otorduak II programaren helburua da ohiko ostalaritza-establezimenduetan etxerik gabeko pertsonei oinarrizko elikadura ematea, jantoki sozialei lotutako estigmatizazioa saihestuz.

Eskaera eta sarbide-baldintzak

Eskaera Gizarte Larrialdietarako Udal Zerbitzuan (SMUS) aurkezten da, pertsona onuradunen ebaluazioaz eta jarraipenaz arduratzen dena. Prestazioaren titularra izateko, baldintza hauek bete behar dira:

 • Adin nagusikoa edo adingabe emantzipatua izatea.
 • Bizikidetza-unitatean, oro har, unitate horretako kide guztien elikadura-beharrari erantzuteko nahikoa baliabide ekonomikorik ez izatea.
 • Jantoki batean moldatzeko autonomia funtzionala izatea.
 • Dirulaguntza hauen kobrantza-eskubideen lagapena sinatu izana diruz lagundutako elikadura-zerbitzua ematen den ostalaritza establezimenduei.
 • Lagapen hori eskabide-inprimakian sartuko da.
 • Zerbitzuen edo programen onuradun ez izatea, baldin eta zerbitzu horietan elikadura badago.
 • Donostian erroldatuta egotea edo hirian gutxienez hiru hilabeteko errotzea izatea. Salbuespen gisa, baldintza horiek betetzen ez dituzten arren gizarte zerbitzuekin nolabaiteko lotura duten edo gure gizarte-zerbitzuek tratatu dituzten pertsonak onartuko dira.

Funtzionamendua

 • Bazkaria asteko atseden-egunetan edo oporretan ez bada, ostalaritza-establezimenduko jantokian bertan kontsumituko da, ahal bada.
 • Afarietarako eta ostalaritza-establezimendua asteko atsedenagatik itxita dagoen egunetako bazkarietarako, dirulaguntzaren onuradunei jakien poltsa bat emango zaie kontsumitzeko.
 • Larrialdi-egoeretan edo zerbitzuaren onuradunek dagokion ostalaritza-establezimenduan erabili ezin dutenean (adibidez, zerbitzua oporrengatik edo matxurengatik), ostalaritza-establezimendu bateko zerbitzuaren ordez denda espezializatuetan prestatutako janaria erosi ahal izango da.
 • Udalak beretzat gordetzen du prestazioa establezimendu zehatz baten edo batzuen erabilerari baldintzatzeko ahalmena.
 • Emandako zerbitzuak zuzenean ordaintzen zaizkie ostalaritza-establezimenduei, hilero.
 • Dirulaguntza sei hilabeterako ematen da.

Helmena

Taula honetan, urteko aurrekontuaz gain, onuradun eta ostalaritza-establezimendu kolaboratzaileen kopurua jasotzen da:

Aldia Onuradunak* Ostalaritza-establezimendu kolaboratzaileak Aurrekontua (€)
Gizonezkoak Emakumezkoak Guztira
* Aurrekontuaren exekuzioa kontrolatu ahal izateko, gehienez ere 60 onuradun ezarri dira aldi berean, eta kasu batzuetan handitu ahal izango da. ** Ekainetik abendura. *** Azaroaren 17ko datuak.
2021** 57 1 58 12 37.470
2022 160 2 162 15 284.120
2023*** 159 2 161 14 285.120

Transferigarritasuna

2023tik aurrera, janaria eramateko ostalaritza-establezimenduak sartu dira programan, larrialdi-egoeretan erantzun azkarra emateko.

Informazio osagarria

Donostiako Udala (2023): Etxerik gabeko pertsonak ostalaritza-zentroetara sartzeko dirulaguntzen oinarri arautzaileak eta 2023ko deialdia, Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala, 4. zb., -2023-I-5.