Inprimatu

Tresna teknikoak

Adineko pertsona autonomoentzako ostatu- edo bizikidetza-baliabideetarako sarbide-baremoa

Donostiako Udala Gipuzkoa Sortuta: 2019 Eka 20 Eguneratuta: 2019 Uzt 17

Donostiako Udalaren dokumentu honetan gizarte-baloraziorako orientazio orokorrak eskaintzen dira, eta haren ondoren, ostatu- edo bizikidetza-baliabideen pertsona adindu autonomoentzako eskatzaileentzako orientazioa. Gainera, baliabide horiek lortzeko baremoa ezartzen da, egindako diagnostikoaren araberakoa.

Gizarte-baloraziorako orientazioak

Gizarte-balorazioa egitean, dokumentuaren arabera, ondokoak aintzat hartu behar dira:

  1. Pertsona erabiltzaileek haien premiei buruz egindako deskribapena, eta haiek artatzeko modua.
  2. Horrela dagokionean, sostengu-sare naturaleko pertsona zaintzaileen premiei buruzko deskribapena, eta haiek artatzeko modua.
  3. Horrela dagokionean, sostengu-sare naturaleko pertsona zaintzaileek eskaini dezaketen laguntza mota, laguntza eskaini dezaketen maiztasuna eta laguntza emateko duten gaitasuna.

Balorazioa egitean, egoera ondoko ordenan aztertuko da. Pertsona eskatzaileak lortutako informazioaren eta haren inguruak erraztuaren artean inkongruentziaren bat (egotekotan) antzemanez gero, teknikariak neurtuko beharko du zein ote den informaziorik fidagarriena, hau da, errealitate objektiboa hoberen deskribatzen duena. Horretarako, sostengua eskaintzen duten pertsonen igurikimenekin bat datozen edo ez datozen kontuan izan behar da, pertsonak dituen ahalekin, inguruak eskainitako erraztasunekin eta bai artatutako pertsonen pertzepzio subjektiboa bai haien zaintzaileena aintzat hartu beharko dira. Balorazio honek, beraz, kuantifika daitezkeen faktoreez gain, izaera kualitatiboko aldagaiekin sentsiblea izan behar du, adibidez, bizitza-historia, ongizatearen pertzepzio subjektiboa, talde batekoa izatearen sentimendua, gizarteratzea eta pertsonaren bizi-kalitatearekin eta ingurunearekin erlazioa duten beste faktore batzuk. Balorazioan eta ondoko orientazio profesionalean aintzat hartu behar dira faktore horiek, eta tresna batzuen bitartez ebaluatuak izan behar dute, ahalik eta diagnostiko eraginkorrena bermatzeko.

Sarbide-baremoa

Dokumentuan proposatutako sarbide-baremoak eskatzaile-zerrendak ordenatzeko irizpideak eta pertsona adindu autonomoentzako ostatu- eta bizikidetza-baliabideetarako sarbide-lehentasunak ezartzen ditu, gizarte-diagnostikoaren araberakoak.

Baremoak lau dimentsio ditu:

  • Eguneroko bizimoduko jarduerak egiteko sostenguen premia.
  • Bizikidetza-egoera eta gizarte-sostengua.
  • Egoerak iraun bitartean ostatu hartzeko baliagarritasuna.
  • Egoera ekonomikoa.

Dimentsio bakoitzaren puntuazioa eskakizuna bideratzen den ostatu- edo bizikidetza-baliabide motaren arabera aldakorra da: harrera-familiak, ostatua eta egoitza-ekipamendua.