Descubre tu potencial para educar a tus hijas e hijos: un programa de parentalidad positiva

Arranz-Freijo, E.B. et al. Descubre tu potencial para educar a tus hijas e hijos: un programa de parentalidad positiva. Zerbitzuan, n. 75, 2021, p. 73-90.

Dokumentua deskargatu

Hitz gakoak

Familia, Infancia, Hijos, Intervención familiar, Evaluación, Prevención, Programas, Procedimiento, Recomendaciones, Araba, País Vasco, España

Laburpena

Lan honetan, “Ezagutu zure seme-alabak hezteko ahalmena” programa aurkezten da. Programa honen bidez, familia-testuinguruaren kalitatearen ebaluazioa egiten da, eta, horretarako, 0-3 urte bitarteko haurrak dituzten familiei bisita egiten zaie etxean, hezkuntza, gizarte eta osasun esparruetatik abiatuta. Ebaluazioaren ondoren esku-hartze fase bat eta esku-hartze horren eraginaren ebaluazio bat egingo da. Emaitzek erakusten dutenez, gurasoen gaitasunei buruzko esku-hartze psikohezitzaileak, hala nola jolasa sustatzea, garapen kognitiboa sustatzea, estresari aurre egitea eta beste batzuk, hobetu egiten du familien jarduera gaitasun horietan. Programa ezartzeko prozesuan, hobetu beharreko arloak aurkitzen dira, eta gurasotasun positiboaren gakoetan oinarritutako ekintza politikora bideratuko dira honen inplikazioak.